Kosten

FacebookInstagram

Bijdragen

Wij bekostigen het meerendeel van onze activiteiten middels het Buurtbudget, en sponsoring.

Zo kunnen wij (bijna) alle activiteiten voor de wijk gratis aanbieden.

Soms ontkomen we echter niet aan het vragen van een bijdrage.

Wij begrijpen dat het voor sommige gezinnen lastig kan zijn hier dan aan deel te nemen.

We willen onze activiteiten voor alle buurtbewoners toegankelijk houden zodat iedereen mee kan doen.

Indien dit voor u het geval is, neem dan voor de activiteit waar u aan wilt deelnemen contact met ons op. Wij zullen dan samen met u bekijken wat de mogelijkheden zijn.


Sponseren

Voor onze buurtvereniging zijn wij afhankelijk van buurtbudget en sponsoring.

Wilt u de buurtverening (financieel) ondersteunen, neem dan contact met ons op.